بازدید مجازی از پارک قیطریه تهران

بازدید: 803 بازدید
نام مکان تور مجازی : پارک قیطریه تهران - 1391
تهیه کننده : ببین برو
نوع تجهیزات : دوربین DSLR و تجهیزات حرفه ای