بازدید مجازی از کلیسای سنت استپانوس جلفا بوسیله تور مجازی

بازدید: 1500 بازدید
نام مکان تور مجازی : کلیسای سنت استپانوس - ایران - جلفا
تهیه کننده : محمد تبار
نوع تجهیزات : دوربین 360